HUTUBA YAHE RAISI MNYUMENI


Wanama waho mtsanganyiho wahe machababi ya Nyadombweni hunu Farantsa (UGFSJ), tosa na salamu dju yahanyu.

Hahandani, animpvechelewoni marahaba howu aminifu mwanikawo. Nawuwomba mgu nichinde nizingare ze dhwamana zahangu nizendese hehali yikawo ndo rihutadjiyawo hasontsi.
Womuhimu waho mkkontsi wa hatru ndo mtsanganyo ye machababi nowu panga ndziya za hwendesa ye mayendeleyo yaho mdji wusoni rahunu Farantsa ra Komori na nowananyasi walo pvondze harimwa misomo.

Wanama machababi, wuaminifu nawudhwamana ndrongo mbili ndziro harumwa mdru dhwalimu, sha kapvatsi makawulu mangu hama nde makawulu yanu yomayili harimwa mwanadamu wakweli.

Ngani wombo mgu niwaswilishe ye maha miyili yinu pvamwedja nazitrendwa zema zidjowuka tarehi.
Riyenshi ha amani na adabu na mastehi harimwa wasinawasi.

Tsirenge miyadi oha mgu ne UGFSJ wuka KAMNA WUDJITSWA NO WUTSUNGUZI MWAWUFANYA NAMI.

He isimu yahe sirikali yahangu nami wami, ngarimbushuriyawoni mwando namwiso mwema wahe sirikali ya nyumeni.

Namhundre ye kabuli yahayina mhutadjiyawo. Amin!

Nayi yenshi ye UGFSJ, yi yenshi ye UGF, yi yenshi ye UJEN, yi yenshi ye KOMORI, yi yenshi womdji wa VITRY-SUR-SEINE, yi yenshi ye FARANTSA.Nde Raisi wahe UGFSJ
Roukiat ABDOUL
Nde hutuba ynu hashifarantsa