Hymne de notre village Gnadomboéni


plectranthus
nyadombweYenyimwendawo salama Nyiwana wa Nyadombweni
Na mlenge lenge dja nkuhu Mwelenga na mdje pvanu
Nyadombweni tsiyamdru Yinu yahatru sowontsi
Wowabaye ne ma koko Wala Mahala yahule
Watsanganyiha pvadzima Warizala wowadzadze
Nowababa no wadjomba Watsangaza Nyadombweni
Lazima Ngapvo watrende Wowuparwa yinya mwandziwa
Nawa wadunga dingoni Wohwambwa yinya porori
Mazarifu no wa fawume wakahudja hadingoni
Wala wutsahwa ntsudjini Hantsindzi na mbeni Ngome
Zinu ngaresheleyawo Wowalaya yilaweni
Wahadja wa rengariya Waradjisa wunu mdji
Ledima ndelarilela Nowutsunga yezinyama
Masikine madjalewo Piya pvowazipva dingo
Yenge tsindo wananyasi Wahadjiri farantsani
Lebundo anda na mila Kazidja djo puwa ngayo
Yemafanya haza mihono Nowandrwa hazi wa biro
Ngwafanyawo djitihadi Ritsitsolala rahafa
Yemayendeleyo yahatru Ya fanyiwa ni mazama
Wanamdji no wa baba Wo wadzadze no wa soma
Mahabubi yazamani Ye ami national
UJEN ne sifati Ulanga Shenda na ADN
Ngariwombeleyawo duwa Wowanyasi wa hafa
Warumishiho mdji wunu Waripva dingo watrende
Wadjeni na mkaribu Ha adabu na amani
Mastehi nahishima Mlawe pvatsina tanbu
Edité par :
- M'madi MZE (paix à son âme)
- Mohamed Said Hassane (Treize)