Na ritsantsawuwe ridjuwe yili rilawe wu djinga


Lundi 28 juillet 2008:


Makalima mararu muhimu: Ntsi – Wuwatwani - Dawula


Wo windji wa hatru wa komori mahususu wo wasoma wokwashindi wutafawutisha ye masuala mararu yanu:

- NTSI
Wanu ndo wanadamu ne milima ne miri ne ze nyumba ziliyo mahala madzima halafu za zinguihiziwa ni mipaka. Ye mipaka yo wudjuwa wukaya bahari hawu yipvande shantsi.

Mfano, ye mipaka ya komori na bushini Bahari. Wa kati yi kawo ye mipaka ya miswiri na maroko yi pvande shantsi.

- Wu watwani
Ye hika harimwa yentsi ngwawona beramu na djimbo la twayifa, wuwo ndo wuwatwani. Howaniya Wo wuwatwani wa mdru yiyo ndo wustehi ye beramu ne ledjimbo la twayifa.
Hayina ntsi yitsona djimbo la twayifa bahi wawo kwatsina wu watwani.

Mfano, Mawore kwatsina djimbo latwayifa kwatsina beramu. Yapvo kwatsina wu watwani.

- Dawula
Yehika ntsi ngwawona wu watwani, bahi yo wulazimu wakayena shariya sha wuwendesa. Halafu yehika ye shariya shivotewa, yowulazimu pvahantsiwa wandru wa shipviriliye yili shitsidjorwarilwa, wa rudi wa shipviriliye shirumilwa ye namna yalazimu.

Halafu wandru voti raisi wa mwehantsi halafu ye raisi pvahe ha tsunguwa ma waziri yili ya fanye hazi ye nawo. Bahi wo wandru wala we tsanganyiha wala ndowaparwawo dawula. Yapvo ye dawula wawo nde mawaziri ne raisi.

Hayizo na rido tafawutisha bayina ya ntsi – wu watwani – dawula


Ntsi = pays
Wu watwani = Nation
Dawula = GouvernementNtsi: Gnadomboéni
Beramu ya komori
Dawula ya ABDALLAH
Ntsi: do mdji
wa Gnadomboéni
Wu watwani: nde beramu
ya Komori
Dawula: nde sirikali
ya ABDALLAHDe notre correspondant aux Comores
M. Mohamed SAID HASSANE