MWAHA MWEMA WA 2010


Kwezi watundadji habari wahe internet, tsikusudiya nipvehe yerisala yahangu hashingazidja!

Assalamu anlaikum warahmatu llahi wabarakatuhu
Handani, ngambushiriyo mwaha mwema owanama wontsi wadungawo le gazeti lahatru linu. Nawupvosheleyeya owanama wahomdji wa Nyadombweni mahususu marahaba mendji na nemdru wutango fikira harimwa womwendo wusoni wahemidji ya hatru, mahususu Nyadombweni, mdji niwandzawo hakuwu.

Bada maha miyili naka na trendeya yembawa ya howushababi wa Nyadombweni, ngampvosheleyo marahaba owandru yikawo ndowanishangiriya, hata na shinda nawasulisha womuda nanikiwa, ra mhuwu, ra mtiti, ra mme, ra mshe.
Apvongeye, ngamombeyo duwa ye mwanamshwa hangu yani rengeya yebadala, ya shinde ya tekeleze womdzo wuni pvahe, mdzo wutso mwangu harimwa ntsi hama ndayinu, natwabiya zitso zakiaswili zaki Komori, yi kawo hata nusu yahowana wazirenge masikini.
Mswiba mdziro halisi pvoyaka wola mmwasi rambwa rimlewe, ritsolewa owingu. Pvorakawufikiri wala wadjoladhimu warilise si nde riwalisawo. Uwo mswiba mhuwu halisi.

Wanama namlamhe dingohi, ba yentsi ya ngamiya hatanbu na twabiya mbi, yemidji yende hurwabu, ha mabonewo na madharawu. Mashababi narisayidilane ribadili mwendo mwema hanowakaya, ba owababa hatru wapviri ye ndziya washinda watsenga, apvonge yeka karitsushinda rayendjeza naritsorumiya iyo. Narisayidilane hata rishinde riwaswili ba kapvana trende na hwima.
Apvonge, narirentsi wo wulemevu ne ndjakaya yapvo, riwunde womdji ho pvadzima.

Owalimu na walayiye (sha vawo kalirende mdru mwalimu). Apvonge, ngamkazo yapvo ha wubushiriya owanama walopvondze hawutsaha misomo, mgu ya wapve misomo yidjowurifayi, sha tsindeyidjowuwafayi wawotshe.

Yapvo bahati ndjema.


Younoussa