Tarehi yaho mdji wahatru


Assalam anlaikoum,
Handani ngamtsaho swamaha hosoni mowadungawo ye matrangazo yahatru yanu handziya za internet.
Ngamsano nimoneseni hawufupvi womdji wa Nyadombweni, rangu ndo mpangiho hawo wuhondra owakati rilonuwo wunu yizo ni zidjuwawo.

Womdji wa Nyadombweni wumbishiha oharimwa ye karniyakume na ndraru hwendeleya yikawo yetarehi ngambawo wukaya yemdru mhandani hala harimwa womdji wa buwuni ya hamahamet, mdji wahandani wahe hamahamet.
Wakati wankodo, wakati yikawo kapvadjakaya hindru yitso nyadombwe, yiyo ndemana hwambwa Nyadombweni, ngambishihawo.
Nyadombweni yiheya yiho kiblani ya djuwa loheya, harimwa ledjera la hamahamet, pvoharimwa mwadja na bambadjani. Owanadamu wabalighi ngwahisabulwawu shihwi. Nyadombweni hupangiha ha zigne na kabila, hama nde midji mindrwadji. Hupangiha hazigne zindji harimwa zigne zitsanu djawu yeka tsidiwaza ngamtsaho swamaha.
Yezinye zizaya kabila na djinsi na malaho.

Hohondra ye karni ya kumenanane hendeleya ye ya kume na shenda, womdji wubuwa yemilango ha wukaribisha owadjeni wahemidji ya mbali na mbali. Mwengoni mowadjeni watukufu wawo, ndawanu rambawo mazarifu. Ye mazarifu wala harimwa ze ntsa nantsa zahe ngazidja watsanganyiha Nyadombweni warizaliya yemazarifu yikawo si wudjulwa homdji wahemazarifu. Minhu: Mbeni, Itsandzeni, Ntsudjini, Hantsindzi na nahwasaya.
Wakaribisa wadjawu wanaziyoni wa ghilimu fakihi. Ngaripvosheleyawo owaze wahatru wazifanya marahaba mendji. Nyadombweni waheyana wowutamaduni washikomori na ne anda na mila; womdji wa ghilmu fakihi rangu hale, ye ghilmu ya shizungu yikaya dingoni. Oharimwa maha mengo mine hudja ndapvo owana wa Nyadombweni wandisa wusoma shizungu. Owakati wuwo owendji wakawudorudiya oharimwa ye shumba sha trwaziyemu, hata mpaka ndo mwaha shihwi na madjana shendana na mengo minane na nane wuhondra omwaha wa shihwi na madjana shenda namengo minane na shenda, ndorandissa wuhundra ye mitihani ya bac, yikawo rizihundru mbili hadzima, na nde bac yahe mwananyasi Ahmed ABDOU (Albada) ne mwanamshwa hatru Soifoita SAID ALLAOUI. Wowayili wowurumishiha harimwa wowunono bada wafanya ye licoli ya wunono yayiho Moroni.
Bada yapvo, yidungu wuhundra mdzima na wayili hata apvaha hezedjitahidi za howatrende wawo, lewo ngaridjihundrawo na kume ha dzima. Wadjawu ngasina maha miraru, ndo Nyadombweni wandisa wuhundra wanaziyoni wa shizungu wala pvondze wahadja.

Wowupande waho msomo wakianrabu na dini, Nyadombweni waka wudjihundra pvamwedja nemidji wanaziyoni, haswa nde le bavu lahatru. Hawukaya yikaya ndomwaha shihwi na madjana shenda na mengo shenda na mbili, ndo fundi watru, naibulmufti Saïd ABDALLAH Rifki ya redjeyi homasiwani, na kabla yayapvo rihundru fundi watru Saïd Ali MOHAMED MOUIGNI yikawo hakawusomeya miswiri (Egypte).
Hata ridje rihondre owakati rilonuwo wunu, Nyadombweni ngedjihundrawo nanaziyoni watimu kume wala pvondze.

Harimwa wupande wasiyasa, wuhundru ye plasi ya naibulmufti, yaani ndewapvili na mufti. Wuhondra omwaha zihwi ziyili na ntsanu rihundru yemanda ya politiki yahandani ya Nyadombweni. Rihundru wakala wa bavu, na mze wahatru hadji Ahamada ASSOUMANI.

Owupande wamisafara, wadjawu womwengoni mowandru wandisa wuroha hale, ngasina harimwa maha mengo mirandaru djawu, rangu mze wahantru yaka yapashiya al hadji Saïd ABDALLAH (karossi) hata womwaha shihwi na madjana shenda na mengo shenda no mwedja womdji wandisa wuroha hawindji hata ridje rihondre lewo.

Womyenshi wa kingazidja wuhana shefu wa mdji, yikawo nde wurengo ze hatuwa no tunda womdji.
Wupande wa mayendeleyo, Nyadombweni washindi watriya mwendje rangu ndo mwaha shihwi na madjana shenda na mengoshenda na mbili nguwona mwendje, watriya mapvare yazungusa womdji na nazikombe.
Wakantsi ha mazama mayili ya anda na miziki, na nde MAHABOUBI ZAMANI ne AMI NATIONAL. Ngwawona mabangwe mayili wadjawu. Ze anda namila zona wuhuriya wozifanya. Mfano, ngapvo pawo na hwenda dahoni; ngapvo karamu, mawaha na hwenda dahoni.

Hawufupvi ngarikazawo yapvo hata wakati wasaya ridje rimoneseni za saya yeka mgwapvendze. Ahsantum marahaba mendji.


Ben Mahamoud Younoussa